Књаза Милоша 161
18220 Aleksinac

+ 381 18 800 816
al2book@yahoo.com

Лице за заштиту података о личности
Синиша Голубовић
Виши дипломирани библиотекар, који обавља послове уредника програма
установе
Тел. 018/803-191
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Правилник о заштити података о личности

Одлука о именовању за заштиту података о личности