Књаза Милоша 161
18220 Aleksinac

+ 381 18 800 816
al2book@yahoo.com

Библиотека у свом саставу има одељење за обраду и набавку књига које током целе године врши организовану набавку на нивоу целе Установе.

На пословима обраде и набавке књига ангажована су два дипломирана библиотекара и један виши књижничар. 

Одељење, за свој рад, користи програмску опрему COBISS / OPAC. Од 2008. године библиотека послује у реалној бази. 

У циљу што обухватније обуке радника, сваке године се нови радници обучавају за рад у програму COBISS.