Књаза Милоша 161
18220 Aleksinac

+ 381 18 800 816
al2book@yahoo.com

Правилник о спречавању злостављања на раду 2024.

Правилник о поклонима 2024.

Правилник о раду 2023.

План и програм рада 2024.

Измена и допуна правилника о ближем уређењу планирања јавних набавки

Измена и допуна Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 19.10.2022.

Извештај - Етика и интегритет

Измена и допуна Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места

Решење о именовању директора

Конкурс за избор директора

План и програм рада за 2023. годину

Извештај о раду за 2022. годину

Правилник о зарадама, накнадама и другим примањима запослених

Статут

Сагласност

Решење Привредног суда

Решење о престанку

Решење о именовању

Обавештење о разврставању

Број запослених

План и програм рада за 2022. годину

Извештај о раду за 2021. годину

Правилник о ближем уређењу планирања јавних набавки

Правилник о унутршњој организацији и систематизацији радних места