Књаза Милоша 161
18220 Aleksinac

+ 381 18 800 816
al2book@yahoo.com

image121Дуги низ година постојала је идеја да се оснује Завичајно одељење при билбиотеци. 2004. год. се приступило реализацији те идеје. Било је потребно створити матаријалне, просторне и кадровске услове. Закупом пословног простора изнад саме Библиотеке, остварено је проширење простора за смештај Завичајне збирке. Збирка функционише у засебној просторији (30m2).

  Функција збирке је да прикупља књижну и некњижну грађу аутора са простора територије општине Алексинац.

  Посао сакупљања траје перманентно и континуирано, изискује својеврстан истраживачки рад кад је реч о старијој грађи, као и сталну повезаност са издавачима и штампарима када је реч о новим издањима.

  Посао обраде књига и некњижне грађе за збирку обавља одељење за набавку и обраду које ради у самој библиотеци.zavicajni fond1

  Поводом оснивања збирке покренута је медијска кампања у циљу популарисања рада и апеловања за прикупљање старе грађе од стране установа и грађана. На локалном радију АЛТ и телевизије емитовано је неколико емисија на ту тему.

  За потребе збирке израђен је плакат (аутор Златко Павловић) који је додатно употпунио медијску кампању.